logo ČD a.s., národní dopravce

Podpora pro ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL (zamportal.cd.cz)

Nedaří se Vám přihlásit do webové verze aplikace Zaměstnaneckého portálu?

V případě, že se Vám nedaří přihlásit do webové verze aplikace Zaměstnaneckého portálu na adrese https://zamportal.cd.cz, kontaktuje pracoviště uživatelské podpory HelpDesk na adrese hotline@cdis.cz

poznámka: Požadavek na zaslání autorizačních údajů je nutné odeslat z firemní osobní emailové poštovní adresy ČD, a.s.. V případě, že takovou adresu nemáte zřízenou, požádejte o zaslání Vašeho požadavku nadřízeného pracovníka, který má takovou adresu zřízenou. Případně požádejte pracoviště uživatelského podpory HelpDesk o další informace telefonicky na čísle +420 972 111 991.

Máte problémy se samotnou aplikací?

V případě problémů se samotnou aplikací kontaktujte pracoviště uživatelské podpory na adrese helpdesk@cdis.cz nebo telefonicky na čísle: +420 972 111 994.

Chcete provést změnu svého přihlašovacího jména?

Pro změnu přihlašovacího jména (například v případě změny příjmení), kontaktuje pracoviště uživatelské podpory HelpDesk na adrese hotline@cdis.cz

poznámka: Požadavek na změnu přihlašovacího jména je nutné odeslat z firemní osobní emailové poštovní adresy ČD, a.s.. V případě, že takovou adresu nemáte zřízenou, požádejte o zaslání Vašeho požadavku nadřízeného pracovníka, který má takovou adresu zřízenou. Případně požádejte pracoviště uživatelského podpory HelpDesk o další informace telefonicky na čísle +420 972 111 991.

Komplexita hesla

Bezpečnostní politika Zaměstnaneckého portálu vyžaduje při tvorbě hesla pro nového uživatele nebo při změnách uživatelských hesel následující pravidla:

  • Maximální stáří hesla: 90 dní (po uplynutí této doby automaticky vyprší platnost hesla)
  • Minimální počet znaků: 8
  • Heslo musí obsahovat znaky minimálně ze tří následujících skupin: malá písmena, velká písmena, čísla, ostatní znaky.
  • Historie hesel: 5 cyklů (aplikace si pamatuje pět předchozích hesel, které uživatel dříve zadal a neumožní uvedená hesla použít při změně stávajícího hesla)

poznámka: V případě, že má zaměstnanec více rolí, má přednost „vyšší“ bezpečnostní politika (vyšší se rozumí větší komplexita hesla).

tip: Nejste si jisti při vytváření nového hesla? Při tvorbě nového hesla, není nutné používat krátká (minimální počet znaků 8) a složitá hesla typu „*x?9?4*-A“, ale naopak jednoduší (na zapamatování) a co možná nejdelší např. „Moje nové heslo do 2013“.

Copyright - ČD-Informační Systémy a.s.